User Tools

Site Tools


14074-promachus-rondanii-la-gi

Promachus rondanii
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Promachus
Loài (species) P. rondanii
Danh pháp hai phần
Promachus rondanii
Oldroyd, 1975

Promachus rondanii là một loài ruồi trong họ Asilidae. Promachus rondanii được Oldroyd miêu tả năm 1975.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Promachus rondanii tại Wikispecies
14074-promachus-rondanii-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)