User Tools

Site Tools


14076-promachus-ruepelli-la-gi

Promachus ruepelli
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Promachus
Loài (species) P. ruepelli
Danh pháp hai phần
Promachus ruepelli
Loew, 1854

Promachus ruepelli là một loài ruồi trong họ Asilidae. Promachus ruepelli được Loew miêu tả năm 1854.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Promachus ruepelli tại Wikispecies
14076-promachus-ruepelli-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)