User Tools

Site Tools


14077-promachus-rufoangulatus-la-gi

Promachus rufoangulatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Promachus
Loài (species) P. rufoangulatus
Danh pháp hai phần
Promachus rufoangulatus
(Macquart, 1838)

Promachus rufoangulatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Promachus rufoangulatus được Macquart miêu tả năm 1838. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Promachus rufoangulatus tại Wikispecies
14077-promachus-rufoangulatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)