User Tools

Site Tools


14078-promachus-scalaris-la-gi

Promachus scalaris
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Promachus
Loài (species) P. scalaris
Danh pháp hai phần
Promachus scalaris
Loew, 1858

Promachus scalaris là một loài ruồi trong họ Asilidae. Promachus scalaris được Loew miêu tả năm 1858.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Promachus scalaris tại Wikispecies
14078-promachus-scalaris-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)