User Tools

Site Tools


14079-promachus-snowi-la-gi

Promachus snowi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Promachus
Loài (species) P. snowi
Danh pháp hai phần
Promachus snowi
(Hobby, 1940)

Promachus snowi là một loài ruồi trong họ Asilidae. Promachus snowi được Hobby miêu tả năm 1940. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Promachus snowi tại Wikispecies
14079-promachus-snowi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)