User Tools

Site Tools


14080-promachus-testaceipes-la-gi

Promachus testaceipes
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Promachus
Loài (species) P. testaceipes
Danh pháp hai phần
Promachus testaceipes
Macquart, 1855

Promachus testaceipes là một loài ruồi trong họ Asilidae. Promachus testaceipes được Macquart miêu tả năm 1855.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Promachus testaceipes tại Wikispecies
14080-promachus-testaceipes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)