User Tools

Site Tools


14081-promachus-trichozonus-la-gi

Promachus trichozonus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Promachus
Loài (species) P. trichozonus
Danh pháp hai phần
Promachus trichozonus
Loew, 1858

Promachus trichozonus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Promachus trichozonus được Loew miêu tả năm 1858.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Promachus trichozonus tại Wikispecies
14081-promachus-trichozonus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)