User Tools

Site Tools


14082-promachus-ugandiensis-la-gi

Promachus ugandiensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Promachus
Loài (species) P. ugandiensis
Danh pháp hai phần
Promachus ugandiensis
Ricardo, 1920

Promachus ugandiensis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Promachus ugandiensis được Ricardo miêu tả năm 1920. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Promachus ugandiensis tại Wikispecies
14082-promachus-ugandiensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)