User Tools

Site Tools


14083-promachus-vagator-la-gi

Promachus vagator
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Promachus
Loài (species) P. vagator
Danh pháp hai phần
Promachus vagator
Wiedemann, 1828

Promachus vagator là một loài ruồi trong họ Asilidae. Promachus vagator được Wiedemann miêu tả năm 1828.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Promachus vagator tại Wikispecies
14083-promachus-vagator-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)