User Tools

Site Tools


14085-promachus-wollastoni-la-gi

Promachus wollastoni
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Promachus
Loài (species) P. wollastoni
Danh pháp hai phần
Promachus wollastoni
(Hobby, 1936)

Promachus wollastoni là một loài ruồi trong họ Asilidae. Promachus wollastoni được Hobby miêu tả năm 1936. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Promachus wollastoni tại Wikispecies
14085-promachus-wollastoni-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)