User Tools

Site Tools


14086-promachus-xanthotrichus-la-gi

Promachus xanthotrichus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Promachus
Loài (species) P. xanthotrichus
Danh pháp hai phần
Promachus xanthotrichus
Bezzi, 1908

Promachus xanthotrichus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Promachus xanthotrichus được Bezzi miêu tả năm 1908.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Promachus xanthotrichus tại Wikispecies
14086-promachus-xanthotrichus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)