User Tools

Site Tools


14087-promachus-yesonicus-la-gi

Promachus yesonicus
Promachus yesonicus (cropped).jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Promachus
Loài (species) P. yesonicus
Danh pháp hai phần
Promachus yesonicus
(Bigot, 1887)

Promachus yesonicus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Promachus yesonicus được Bigot miêu tả năm 1887.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Phương tiện liên quan tới Promachus yesonicus tại Wikimedia Commons
14087-promachus-yesonicus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)