User Tools

Site Tools


14110-pseudepidalea-la-gi

Pseudepidalea
Bufotes balearicus female quadrat.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Anura
Họ (familia) Bufonidae
Chi (genus) Pseudepidalea
Frost, et al., 2006
Các loài

Xem trong bài.

Pseudepidalea là một chi động vật lưỡng cư trong họ Bufonidae, thuộc bộ Anura. Chi này có 11 loài và không bị đe dọa tuyệt chủng.[1]

Mục lục

 • 1 Danh sách loài
 • 2 Hình ảnh
 • 3 Chú thích
 • 4 Tham khảo

Chi này có khoảng 16 loài.[2][3]

 • Pseudepidalea balearica
 • Pseudepidalea boulengeri
 • Pseudepidalea brongersmai
 • Pseudepidalea latastii
 • Pseudepidalea luristanica
 • Pseudepidalea oblonga
 • Pseudepidalea pewzowi (syn. Bufo pewzowi)
 • Pseudepidalea pseudoraddei
 • Pseudepidalea raddei
 • Pseudepidalea sicula
 • Pseudepidalea surda
 • Pseudepidalea turanensis
 • Pseudepidalea variabilis
 • Pseudepidalea viridis
 • Pseudepidalea zamdaensis
 • Pseudepidalea zugmayeri
 1. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012. 
 2. ^ Pseudepidalea. Integrated Taxonomic Information System.
 3. ^ The IUCN Red List of Threatened Species. 2012.2.
14110-pseudepidalea-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)