User Tools

Site Tools


14111-pseuderemisca-aestivalis-la-gi

Pseuderemisca aestivalis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Pseuderemisca
Loài (species) P. aestivalis
Danh pháp hai phần
Pseuderemisca aestivalis
Lehr, 1964

Pseuderemisca aestivalis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Pseuderemisca aestivalis được Lehr miêu tả năm 1964. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Pseuderemisca aestivalis tại Wikispecies
14111-pseuderemisca-aestivalis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)