User Tools

Site Tools


14112-pseuderemisca-dipogon-la-gi

Pseuderemisca dipogon
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Pseuderemisca
Loài (species) P. dipogon
Danh pháp hai phần
Pseuderemisca dipogon
Lehr, 1964

Pseuderemisca dipogon là một loài ruồi trong họ Asilidae. Pseuderemisca dipogon được Lehr miêu tả năm 1964. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Pseuderemisca dipogon tại Wikispecies
14112-pseuderemisca-dipogon-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)