User Tools

Site Tools


14113-pseuderemisca-gorodkovi-la-gi

Pseuderemisca gorodkovi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Pseuderemisca
Loài (species) P. gorodkovi
Danh pháp hai phần
Pseuderemisca gorodkovi
Lehr, 1964

Pseuderemisca gorodkovi là một loài ruồi trong họ Asilidae. Pseuderemisca gorodkovi được Lehr miêu tả năm 1964. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Pseuderemisca gorodkovi tại Wikispecies
14113-pseuderemisca-gorodkovi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)