User Tools

Site Tools


14115-pseudis-la-gi

Pseudis là một chi lưỡng cư không đuôi thuộc họ Nhái bén (Hylidae), sinh sống ở Guianas, Colombia, Venezuela, Trinidad, Brazil, Paraguay, đông nam Peru, đông Bolivia, đông bắc Argentina, và Uruguay.[1]

Các loài Pseudis có mặt khắp vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới Nam Mỹ, gồm gần toàn bộ phần phía đông Andes (P. paradoxa là loài duy nhất xuất hiện ở phía tây Andes). Chúng hay cư ngụ trong những ao nối với vùng đất lầy quanh sông. Hầu hết các loài có mặt ở Brasil, và P. fusca, P. tocantins, P. cardosoi, và P. bolbodactyla đặc hữu nước này.

Những loài nhái này đã thích ứng với đời sống dưới nước, với mắt lồi hẳn lên, chân sau khỏe và màn chân dài.[2]

Pseudis sp. nổi bật với nòng nọc rất lớn, dài đến 26 cm (10 in).[3]Lysapsus, một chi có quan hệ gần, không có nòng nọc lớn và con trưởng thành nhỏ hơn, chỉ chừng 2,4 cm (0,94 in) so với 7,5 cm (3,0 in) ở các loài Pseudis.[2]Lysapsus từng bị cho là ]đồng nghĩa với Pseudis, nhưng bằng chứng phân tử ủng hộ cho sự tách riêng giữa hai chi.[1]

Có bảy loài trong chi này:[1]

  1. ^ a ă â Frost, Darrel R. (2013). “Pseudis Wagler, 1830”. Amphibian Species of the World 5.6, an Online Reference. American Museum of Natural History. Truy cập ngày 11 tháng 12 năm 2013. 
  2. ^ a ă GARDA, A. A., and D. C. CANNATELLA. 2007. Phylogeny and biogeography of paradoxical frogs (Anura, Hylidae, Pseudae) inferred from 12S and 16S mitochondrial DNA. Molecular Phylogenetics and Evolution. Molecular Phylogenetics and Evolution. 44:104-114.
  3. ^ Emerson, S. B. (1988). “The giant tadpole of Pseudis paradoxa”. Biological Journal of the Linnean Society 34 (2): 93–104. doi:10.1111/j.1095-8312.1988.tb01951.x. 
14115-pseudis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)