User Tools

Site Tools


14118-pseudoeurycea-la-gi

Pseudoeurycea
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Caudata
Họ (familia) Plethodontidae
Chi (genus) Pseudoeurycea
Taylor, 1944

Pseudoeurycea là một chi động vật lưỡng cư trong họ Plethodontidae, thuộc bộ Caudata. Chi này có 50 loài và 78% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.[1]

  1. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012. 
14118-pseudoeurycea-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)