User Tools

Site Tools


14119-pseudohynobius-la-gi

Pseudohynobius
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Caudata
Họ (familia) Hynobiidae
Chi (genus) Pseudohynobius
Fei & Ye, 1983

Pseudohynobius là một chi động vật lưỡng cư trong họ Hynobiidae, thuộc bộ Caudata. Chi này có 3 loài và 67% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.[1]

  1. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012. 
14119-pseudohynobius-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)