User Tools

Site Tools


14120-pseudopaludicola-la-gi

Pseudopaludicola
Pseudopaludicola falcipes02a.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Anura
Họ (familia) Leiuperidae
Chi (genus) Pseudopaludicola
Miranda-Ribeiro, 1926
Loài điển hình
Liuperus falcipes
Hensel, 1867
Các loài
16, see text

Pseudopaludicola là một chi động vật lưỡng cư trong họ Leiuperidae, thuộc bộ Anura. Chi này có 12 loài và không bị đe dọa tuyệt chủng.[1]

  1. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012. 
14120-pseudopaludicola-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)