User Tools

Site Tools


14125-pseudorus-distendens-la-gi

Pseudorus distendens
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Pseudorus
Loài (species) P. distendens
Danh pháp hai phần
Pseudorus distendens
(Wiedemann, 1828)

Pseudorus distendens là một loài ruồi trong họ Asilidae. Pseudorus distendens được Wiedemann miêu tả năm 1828.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Pseudorus distendens tại Wikispecies
14125-pseudorus-distendens-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)