User Tools

Site Tools


14126-pseudorus-rufiventris-la-gi

Pseudorus rufiventris
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Pseudorus
Loài (species) P. rufiventris
Danh pháp hai phần
Pseudorus rufiventris
von Roeder, 1887

Pseudorus rufiventris là một loài ruồi trong họ Asilidae. Pseudorus rufiventris được von Roeder miêu tả năm 1887.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Pseudorus rufiventris tại Wikispecies
14126-pseudorus-rufiventris-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)