User Tools

Site Tools


14128-psilocurus-hypopygialis-la-gi

Psilocurus hypopygialis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Psilocurus
Loài (species) P. hypopygialis
Danh pháp hai phần
Psilocurus hypopygialis
(Paramonov, 1930)

Psilocurus hypopygialis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Psilocurus hypopygialis được Paramonov miêu tả năm 1930.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Psilocurus hypopygialis tại Wikispecies
14128-psilocurus-hypopygialis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)