User Tools

Site Tools


14129-psilocurus-negrus-la-gi

Psilocurus negrus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Psilocurus
Loài (species) P. negrus
Danh pháp hai phần
Psilocurus negrus
Lehr, 1974

Psilocurus negrus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Psilocurus negrus được Lehr miêu tả năm 1974. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Psilocurus negrus tại Wikispecies
14129-psilocurus-negrus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)