User Tools

Site Tools


14130-psilonyx-annulatus-la-gi

Psilonyx annulatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Psilonyx
Loài (species) P. annulatus
Danh pháp hai phần
Psilonyx annulatus
Say, 1823

Psilonyx annulatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Psilonyx annulatus được Say miêu tả năm 1823.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Psilonyx annulatus tại Wikispecies
14130-psilonyx-annulatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)