User Tools

Site Tools


14131-psilonyx-humeralis-la-gi

Psilonyx humeralis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Psilonyx
Loài (species) P. humeralis
Danh pháp hai phần
Psilonyx humeralis
Hsia, 1949

Psilonyx humeralis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Psilonyx humeralis được Hsia miêu tả năm 1949.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Psilonyx humeralis tại Wikispecies
14131-psilonyx-humeralis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)