User Tools

Site Tools


14132-psilonyx-macropygialis-la-gi

Psilonyx macropygialis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Psilonyx
Loài (species) P. macropygialis
Danh pháp hai phần
Psilonyx macropygialis
(Williston, 1901)

Psilonyx macropygialis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Psilonyx macropygialis được Williston miêu tả năm 1901.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Psilonyx macropygialis tại Wikispecies
14132-psilonyx-macropygialis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)