User Tools

Site Tools


14133-psilonyx-magnicauda-la-gi

Psilonyx magnicauda
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Psilonyx
Loài (species) P. magnicauda
Danh pháp hai phần
Psilonyx magnicauda
(Curran, 1934)

Psilonyx magnicauda là một loài ruồi trong họ Asilidae. Psilonyx magnicauda được Curran miêu tả năm 1934.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Psilonyx magnicauda tại Wikispecies
14133-psilonyx-magnicauda-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)