User Tools

Site Tools


14135-psilonyx-nigricoxa-la-gi

Psilonyx nigricoxa
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Psilonyx
Loài (species) P. nigricoxa
Danh pháp hai phần
Psilonyx nigricoxa
Hsia, 1949

Psilonyx nigricoxa là một loài ruồi trong họ Asilidae. Psilonyx nigricoxa được Hsia miêu tả năm 1949. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Psilonyx nigricoxa tại Wikispecies
14135-psilonyx-nigricoxa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)