User Tools

Site Tools


14136-psilonyx-zephyrus-la-gi

Psilonyx zephyrus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Psilonyx
Loài (species) P. zephyrus
Danh pháp hai phần
Psilonyx zephyrus
Scarbrough & Page, 2005

Psilonyx zephyrus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Psilonyx zephyrus được Scarbrough miêu tả năm.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Psilonyx zephyrus tại Wikispecies
14136-psilonyx-zephyrus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)