User Tools

Site Tools


14140-pteralbis-borburatensis-la-gi

Pteralbis borburatensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Pteralbis
Loài (species) P. borburatensis
Danh pháp hai phần
Pteralbis borburatensis
Ayala, 1981

Pteralbis borburatensis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Pteralbis borburatensis được Ayala miêu tả năm 1981. Loài này phân bố ở vùng Tân nhiệt đới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Pteralbis borburatensis tại Wikispecies
14140-pteralbis-borburatensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)