User Tools

Site Tools


14142-pteralbis-peregrinus-la-gi

Pteralbis peregrinus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Pteralbis
Loài (species) P. peregrinus
Danh pháp hai phần
Pteralbis peregrinus
Carrera & Machado-Allison, 1963

Pteralbis peregrinus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Pteralbis peregrinus được Carrera & Machado-Allison miêu tả năm 1963. Loài này phân bố ở vùng Tân nhiệt đới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Pteralbis peregrinus tại Wikispecies
14142-pteralbis-peregrinus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)