User Tools

Site Tools


14145-ptychohyla-la-gi

Ptychohyla
Ptychohyla salvadorensis.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Anura
Họ (familia) Hylidae
Chi (genus) Ptychohyla
Taylor, 1944
Các loài

Xem trong bài.

Ptychohyla là một chi động vật lưỡng cư trong họ Nhái bén, thuộc bộ Anura. Chi này có 13 loài và 77% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.[1]

  1. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012. 
14145-ptychohyla-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)