User Tools

Site Tools


14147-puconci-la-gi

Puconci là một khu tự quản (tiếng Slovenia: občine, số ít – občina) trong vùng Pomurska của Slovenia. Puconci có diện tích 107.7 km2, dân số là theo điều tra ngày 31 tháng 3 năm 2002 là 6281 người. Thủ phủ khu tự quản Puconci đóng tại Puconci[1].

14147-puconci-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)