User Tools

Site Tools


14191-pycnomerinx-rhodesii-la-gi

Pycnomerinx rhodesii
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Pycnomerinx
Loài (species) P. rhodesii
Danh pháp hai phần
Pycnomerinx rhodesii
(Ricardo, 1925)

Pycnomerinx rhodesii là một loài ruồi trong họ Asilidae. Pycnomerinx rhodesii được Ricardo miêu tả năm 1925.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Pycnomerinx rhodesii tại Wikispecies
14191-pycnomerinx-rhodesii-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)