User Tools

Site Tools


14192-pycnopogon-melanostomus-la-gi

Pycnopogon melanostomus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Pycnopogon
Loài (species) P. melanostomus
Danh pháp hai phần
Pycnopogon melanostomus
Loew, 1874

Pycnopogon melanostomus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Pycnopogon melanostomus được Loew miêu tả năm 1874. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Pycnopogon melanostomus tại Wikispecies
14192-pycnopogon-melanostomus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)