User Tools

Site Tools


14193-pycnopogon-mixtus-la-gi

Pycnopogon mixtus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Pycnopogon
Loài (species) P. mixtus
Danh pháp hai phần
Pycnopogon mixtus
(Loew, 1847)

Pycnopogon mixtus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Pycnopogon mixtus được Loew miêu tả năm 1847.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Pycnopogon mixtus tại Wikispecies
14193-pycnopogon-mixtus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)