User Tools

Site Tools


14194-pycnopogon-pallidipennis-la-gi

Pycnopogon pallidipennis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Pycnopogon
Loài (species) P. pallidipennis
Danh pháp hai phần
Pycnopogon pallidipennis
(Brullé, 1833)

Pycnopogon pallidipennis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Pycnopogon pallidipennis được Brullé miêu tả năm 1836.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Pycnopogon pallidipennis tại Wikispecies
14194-pycnopogon-pallidipennis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)