User Tools

Site Tools


14198-pygommatius-andamanensis-la-gi

Pygommatius andamanensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Pygommatius
Loài (species) P. andamanensis
Danh pháp hai phần
Pygommatius andamanensis
(Joseph & Parui, 1983)

Pygommatius andamanensis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Pygommatius andamanensis được Joseph & Parui miêu tả năm 1983.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Pygommatius andamanensis tại Wikispecies
14198-pygommatius-andamanensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)