User Tools

Site Tools


14199-pygommatius-anisoramus-la-gi

Pygommatius anisoramus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Pygommatius
Loài (species) P. anisoramus
Danh pháp hai phần
Pygommatius anisoramus
Scarbrough & Hill, 2000

Pygommatius anisoramus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Pygommatius anisoramus được Scarbrough & Hill miêu tả năm 2000.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Pygommatius anisoramus tại Wikispecies
14199-pygommatius-anisoramus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)