User Tools

Site Tools


14202-pygommatius-caligula-la-gi

Pygommatius caligula
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Pygommatius
Loài (species) P. caligula
Danh pháp hai phần
Pygommatius caligula
(Oldroyd, 1970)

Pygommatius caligula là một loài ruồi trong họ Asilidae. Pygommatius caligula được Oldroyd miêu tả năm 1970.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Pygommatius caligula tại Wikispecies
14202-pygommatius-caligula-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)