User Tools

Site Tools


14203-pygommatius-calvus-la-gi

Pygommatius calvus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Pygommatius
Loài (species) P. calvus
Danh pháp hai phần
Pygommatius calvus
(Meijere, 1911)

Pygommatius calvus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Pygommatius calvus được Meijere miêu tả năm 1911.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Pygommatius calvus tại Wikispecies
14203-pygommatius-calvus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)