User Tools

Site Tools


14204-pygommatius-cingulatus-la-gi

Pygommatius cingulatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Pygommatius
Loài (species) P. cingulatus
Danh pháp hai phần
Pygommatius cingulatus
(Bromley, 1936)

Pygommatius cingulatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Pygommatius cingulatus được Bromley miêu tả năm 1936.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Pygommatius cingulatus tại Wikispecies
14204-pygommatius-cingulatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)