User Tools

Site Tools


14206-pygommatius-daknistus-la-gi

Pygommatius daknistus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Pygommatius
Loài (species) P. daknistus
Danh pháp hai phần
Pygommatius daknistus
(Oldroyd, 1972)

Pygommatius daknistus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Pygommatius daknistus được Oldroyd miêu tả năm 1972.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Pygommatius daknistus tại Wikispecies
14206-pygommatius-daknistus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)