User Tools

Site Tools


14207-pygommatius-dasypogon-la-gi

Pygommatius dasypogon
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Pygommatius
Loài (species) P. dasypogon
Danh pháp hai phần
Pygommatius dasypogon
(Oldroyd, 1939)

Pygommatius dasypogon là một loài ruồi trong họ Asilidae. Pygommatius dasypogon được Oldroyd miêu tả năm 1939.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Pygommatius dasypogon tại Wikispecies
14207-pygommatius-dasypogon-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)