User Tools

Site Tools


14208-pygommatius-digittatus-la-gi

Pygommatius digittatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Pygommatius
Loài (species) P. digittatus
Danh pháp hai phần
Pygommatius digittatus
(Oldroyd, 1970)

Pygommatius digittatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Pygommatius digittatus được Oldroyd miêu tả năm 1970.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Pygommatius digittatus tại Wikispecies
14208-pygommatius-digittatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)