User Tools

Site Tools


14209-pygommatius-epicalus-la-gi

Pygommatius epicalus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Pygommatius
Loài (species) P. epicalus
Danh pháp hai phần
Pygommatius epicalus
(Oldroyd, 1972)

Pygommatius epicalus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Pygommatius epicalus được Oldroyd miêu tả năm 1972.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Pygommatius epicalus tại Wikispecies
14209-pygommatius-epicalus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)