User Tools

Site Tools


14212-pygommatius-hocus-la-gi

Pygommatius hocus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Pygommatius
Loài (species) P. hocus
Danh pháp hai phần
Pygommatius hocus
(Oldroyd, 1972)

Pygommatius hocus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Pygommatius hocus được Oldroyd miêu tả năm 1972.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Pygommatius hocus tại Wikispecies
14212-pygommatius-hocus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)