User Tools

Site Tools


14213-pygommatius-hypnus-la-gi

Pygommatius hypnus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Pygommatius
Loài (species) P. hypnus
Danh pháp hai phần
Pygommatius hypnus
(Oldroyd, 1972)

Pygommatius hypnus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Pygommatius hypnus được Oldroyd miêu tả năm 1972.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Pygommatius hypnus tại Wikispecies
14213-pygommatius-hypnus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)