User Tools

Site Tools


14215-pygommatius-jaculator-la-gi

Pygommatius jaculator
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Pygommatius
Loài (species) P. jaculator
Danh pháp hai phần
Pygommatius jaculator
Walker, 1851

Pygommatius jaculator là một loài ruồi trong họ Asilidae. Pygommatius jaculator được Walker miêu tả năm 1851.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Pygommatius jaculator tại Wikispecies
14215-pygommatius-jaculator-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)